06/04/2016 - IANA transitie voorstel opgeleverd.

ICANN, de organisatie die internetadressen toewijst in de wereld, heeft na 2 jaar overleg met haar stakeholders, donderdag 10 maart een plan gestemd om het beheer van de IANA functies onafhankelijk van de Amerikaanse regering in handen te nemen.

Het waren de Amerikaanse autoriteiten (NTIA) zelf, die net twee jaar geleden hun voornemen hadden aangekondigd om zich te ontdoen van hun rol in het beheer van IANA (ICANN), en te kiezen voor een niet-gouvernementele beheer van multi-stakeholders onder de verantwoordelijkheid van een raad van bestuur. De huidige overeenkomst tussen de VS en ICANN loopt af in september. Er blijven zo’n 3 maanden tijd over voor de Amerikaanse overheid om een beslissing te nemen en het voorliggend voorstel goed te keuren. Na 15 juli gaat het “congres” immers met definitief verlof (verkiezingen USA).
Dit is een keerpunt in Internet governance. Het resultaat van 800 uren werk, meer dan 600 vergaderingen, meer dan 33.000 email uitwisselingen en twee jaar onderhandelen. Het pakket voorstellen voorziet in "een soort algemene vergadering om de diversiteit van de spelers, waarbij alle belanghebbenden aanwezig zal zijn, maatschappelijke organisaties, verenigingen, onderzoekers, professionals en overheden vertegenwoordigen", aldus voorzitter van de raad van ICANN, Stephen Crocker.

Als voorzitter van de Non-for-Profit Operational Concerns (NPOC) constituency binnen ICANN, ben ik verheugd deel te hebben uitgemaakt van de groep van zowat 200 mensen die de voorbije 24 maanden hebben gesleuteld aan dit multi-stakeholder voorstel. NPOC groepeert en vertegenwoordigt de NGO’s en Civil Society binnen ICANN. Er wacht ons uiteraard nog extra werk, teneinde de nieuwe structuur die dit voorstel inhoud, tot stand te brengen. Hiervoor zullen wijzigingen aan de ICANN statuten nodig zijn, alsook een verder uitgewerkt schema die de “accountability" van ICANN moet garanderen.

Rudi Vansnick
terug

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796