05/04/2016 - Herstart na de drukke IANA transitie periode.

Het is u misschien ontgaan maar in de voorbije 20 maanden is er druk gewerkt aan een internationaal multistakeholder voorstel om de IANA functies te laten overnemen door de volledige internet gemeenschap. De beslissing van NTIA in 2014 heeft ervoor gezorgd dat de volledige internet wereld rond de tafel moest om een duurzame en technisch onderbouwde oplossing te bieden voor het beheer en de controle van deze IANA functies.

Onze voorzitter, tevens voorzitter van NPOC (Not-for-profit Operational concerns) binnen ICANN (GNSO), maakte deel uit van het team dat deze zware opdracht uiteindelijk vorige maand tot een goed einde heeft gebracht. De bal ligt nu in het kamp van de Amerikaanse overheid.


Eerst dient NTIA een rapport op te stellen dat uiterlijk 15 mei op de tafel van het American Congress moet liggen. Immers 15 juli gaat het congres met definitief verlof, gevolgd door de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wij duimen voor de goede afloop.

Na deze drukke periode, terug tijd voor de nationale en Europese internet problematiek. Wij zijn uiteraard actief gebleven al waren we niet communicatief bezig. Zo zijn onder meer de privacy, de cyber veiligheid van onze netwerken en de e-commerce problemen nog steeds vrij actief op onze radar. We zullen in de komende maanden terug de nodige aandacht vragen voor een aantal aspecten waar toch dringend de nodige beslissingen op nationaal vlak dienen genomen te worden. De meldingen van het CERT bijvoorbeeld zijn toch wel onrustwekkend. En zelf hebben we moeten vaststellen dat klachten tegen buitenlandse aanvallers ongemoeid blijven. Enkel een aanval vanuit BelgiŽ op een buitenlandse host blijkt hun interesse te wekken, uiteraard onder druk van de buitenlandse CERTs.

Wij hopen u weldra te kunnen aanspreken voor enkele bevragingen die ons moeten helpen de focus voor de komende 6 maanden te bepalen. Daarnaast gaan we nu echt wel eens werk maken van een Belgische IGF. De voorbije dagen werden in Geneve de voorbereidende vergaderingen (MAG) voor de internationale IGF (dec 2016) gehouden, wij volgende deze op afstand en zullen trachten de nodige input te leveren. Er staat trouwens een EURODIG meeting op de agenda (juni) die zal doorgaan in Brussel.

terug

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796