09/10/2013 - EU data retentie regelgeving wordt opnieuw geŽvalueerd in oktober

De inmiddels 7 jaar oude Europese data retentie regelgeving wordt door de EU zelf onder de loep genomen. In 2008 en in 2010 hebben expert groepen een eerste evaluatie gemaakt van de toepassing van deze regelgeving in de lidstaten. Eerder dit jaar (april 2013) werd beslist om een nieuwe groep experten een review te laten uitvoeren. De groep krijgt zeer specifieke opdrachten waaronder :

  • informatie uit te wisselen omtrent de wijzigingen in technologie voor het leveren van elektronische communicatie alsook de legitieme vereisten voor de competente authoriteiten in de lidstaten ter uitvoering dan de Europese richtijn;
  • identificeren van moeilijkheden die zich hebben opgeworpen op nationaal en cross-border niveau bij de uitvoering van de data retentie directive, in het bijzonder van de lokale authoriteiten alsook de elektronische communicatie sector;
  • identificeren van best practice in dossiers in kader dan de data retentie regulering.

Deze expertengroep zal bestaan uit 20 leden goed uitgebalanceerd op het vlak van law enforcement, elektronische communicatie sector en data protection en privacy. Maximaal 18 personen zullen ten persoonlijke titel worden aangeduidt om deel uit te maken van deze groep, die zal worden voorgezeten door een lid van de Europese Commissie. De eerste vergadering heeft plaats op 10 oktober 2013.

Informatie over de rapporten en bevindingen van de vorige expert groepen (2008 - 2010) kan u hier lezen

Wij kijken alvast uit naar de resultaten en bevindingen van deze nieuwe experten groep.


terug

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796