18/04/2013 - WCIT, WTPF, WSIS, new GTLDs en nog vele andere dossiers staan op de agenda.

De voorbije maanden was het stil, niet omdat we op onze luieren rusten doch wel door de vele dossiers die zich aanbieden. Na de beruchte WCIT meetings in Dubai zijn heel wat debatten gevolgd binnen diverse organisaties, waarbij vooral de status quo van de ITU-debatten in het oog sprongen. Er zijn echter nog veel meer dossiers in behandeling. Wij volgen eveneens het nieuwe GTLD programma van ICANN, waarbij nog heel wat vragen rijzen en bepaalde organisaties onrustig maken. De eerste nieuwe GTLD is niet voor morgen, met wat geluk ten vroegste einde 2013 doch we denken veeleer eerste kwartaal 2014. Een lang proces dat uiteindelijk vele vragen oproept en waarvoor we beslist in de komende maanden graag een ronde tafel organiseren.

Zowel binnen ITU als binnen ICANN wordt heel wat gepraat rond multi-stakeholderism. Duidelijk dat hier nog niet het laatste van verteld is. Als deelnemer in EURALO en NPOC (ICANN) kunnen we getuigen dat iedereen aan het woord komt, maar of er ook rekening mee wordt gehouden is en blijft een belangrijke vraag. Hoe zit dit nu in BelgiŽ ? Kunnen wij hier eveneens onze stellingen verdedigen en ter stemming brengen ? Hopelijk kunnen we daar na de zomervakantie een degelijk antwoord op geven.

Zoals u kan merken, de Belgische afdeling van Internet Society heeft een paar belangrijke punten op de agenda staan. Meer informatie omtrent de events in wording volgen in de komende maand. We hebben heel wat te vertellen.


terug

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796