13/12/2012 - WCIT 13/12 - kan het nog erger ?

WCIT2012 beantwoord niet aan de verwachtingen van de Europese landen en USA. De vertegenwoordiger van de USA, evenals heel wat collega's uit de Europese landen, hebben hun ongenoegen geuit over de goedkeuring van de tekst document 55 met daarin een aantal verwijzingen naar beheer en bestuur van het Internet. Hierdoor zullen heel wat landen de akkoorden niet ondertekenen en dient de vraag gesteld te worden : waarom dan deze conferentie organiseren ? Heeft handen vol geld gekost.

2 jaar voorbereidend werk door alle leden (landen) van de ITU, meer dan 1000 mensen naar Dubai gebracht, waar ze gedurende 2 weken de diverse teksten hebben besproken, aangepast en voorgelegd voor goedkeuring. En de slotsom is duidelijk een ontgoocheling voor heel wat landen. Uiteraard is er een reden waarom bepaalde landen de controle over het Internet in handen willen nemen (of houden). ITU is voor sommige landen een vehikel dat hen toelaat vat te krijgen op alles wat zich op de nationale (en soms ook internationale) telecom netwerken uitrolt. En zo ook het Internet. De openheid en vrije toegang tot het Internet worden door bepaalde landen aanzien als een bedreiging en willen dan ook alle middelen, dus ook de ITR's, aanwenden om hun rechten te doen gelden. Mensenrechten werden al evenzeer met de voeten getreden.

Google had reeds vorige week zijn stem laten horen tegen de ITU omdat ITU op haar agenda de vrijheid van het Internet wou blokkeren.

Wij, Internet Society Belgium, samen met al onze collega's chapters, zullen ons des te meer blijven inzetten om de openheid van het Internet te vrijwaren evenals het recht voor elke burger vrije toegang tot het net te kunnen opeisen. Er ligt dus een pak werk voor ons klaar, en we durven te hopen dat we de volle medewerking zullen krijgen van onze overheid. Komende week zullen we alvast een document richten aan de betrokken diensten, evenals de afgevaardigden die aanwezig zijn (waren) in Dubai. In onze blog zullen we in de komende dagen een uitgebreid verslag trachten te brengen van de diverse moeilijke debatten.

Beste Internet gebruiker, op ons kan u alvast rekenen.


terug

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796