12/12/2012 - Woensdag 12/12 - een WCIT dag om nooit te vergeten.

De afsluitende plenaire vergadering op de WCIT (ITU meeting in Dubai) van woensdag 12/12 is met enige emotie afgesloten.In de voorbije 10 dagen lang werden diverse voorstellen en ontwerpen voor resoluties besproken. Een aantal ervan wekten onze aandacht en andere verontrusten ons. De weg die door ITU met de ITR's is ingeslagen is niet diegene die we voor ogen hadden. Bij de aanvang van de WCIT meetings hadden we gehoopt dat de ITU zich zou focussen op concurrentie, liberalisering, vrij data stroom en onafhankelijke regulering, zaken die tot op heden in de telecom wereld goed hebben gewerkt.

In de voorliggende teksten zijn deze benaderingen verwijderd en werden teksten naar voor gebracht die gaan over het beheer van Internet. ITU wil zich in bestuur en beleid van het Internet gaan mengen. Een aspect waar Internet Society zich absoluut niet kan bij neerleggen. Daarmee is een stap gezet in de richting die we liefst niet zien gebeuren. We bemerken dat vooral Europa en de Europese lidstaten, vergezeld door de USA en nog enkele andere landen verzet gaven tegen deze insteek. Ogenschijnlijk zou de vergadering deze teksten hebben goedgekeurd in een tumultueus slot van de vergadering. Niemand weet nog met zekerheid of het al dan niet gestemd is. Wij hopen morgen, donderdag beter nieuws te kunnen brengen en te horen dat alsnog de goedkeuring van deze tekst niet is gestemd. Vrijdag wordt de WCIT definitief afgesloten, hopelijk met het wegstemmen van deze resolutie.


terug

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796