04/12/2012 - WCIT dag 1 - toespraken met enige dubbelzinnigheid.

De WCIT openingsceremonie in Dubai heeft gisteren niet veel duidelijkheid gebracht. dr. Hamadoun Touré, secretaris-generaal ITU, heeft in zijn toespraak laten verstaan dat ITU zich niet zou bekommeren noch inlaten met het beheer van het Internet, een vrees dat menig onder ons heeft. Toch moeten we vaststellen dat hij later in de plenaire meermaals de woorden spam en security gebruikt, toepassingen die duidelijk naar content wijzen en dus niet naar de core van ITU, de connectiviteit en het transport van data en voice.

ICANN's CEO Fadi Chehade was eveneens spreker in de openingsceremonie. Hopelijk heeft hij hiermee ITU geen hand gereikt om alsnog de controle of het beleid en beheer van Internet in handen van ITU te brengen. Een gezamenlijke aanpak van bepaalde problemen zou erop wijzen dat ITU zich zou mengen in de policy debattten van het Internet. Laat ons duidelijk zijn : er dient niets hersteld te worden dat niet gebroken is, en zeker niet door ITU en ICANN gezamenlijk noch individueel. ISOC zal en blijft alert en zal wijzen op de openheid en transparantie vereist om het Internet open en vrij toegankelijk te houden voor iedereen. Alle extra controle en beheer van het Internet door ITU en overheden moet vermeden worden.

Wordt vervolgd ...


terug

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796